Home Chính trị - Xã hội Kỉ niệm 32 năm đánh thắng bọn bành trướng & bá quyền Bắc Kinh (17.2.1979 - 17.2.2011)
Kỉ niệm 32 năm đánh thắng bọn bành trướng & bá quyền Bắc Kinh (17.2.1979 - 17.2.2011) In Email
clip_image002

Phan Thanh Kh??ng

 

 


 

 

 

clip_image002

clip_image004

Đơn vị nữ dân quân Móng Cái, Quảng Ninh, sẵn sàng giáng trả địch. Ảnh: Hữu Cấy

clip_image005

Lũ quỷ đỏ của Đặng Tiểu Bình đã ác độc phá hủy nhiều di tích lịch sử quý giá, trong đó có hang Pắc Bó, nơi Hồ Chủ tịch làm việc khi mới về nước năm 1941 ở Cao Bằng. Ảnh: Mạnh Thường

clip_image007Với hành động thú tính,chúng còn phá hủy nhiều bệnh viện, nhà hộ sinh... của nhân dân ta. Đây là cảnh hoang tàn của Bệnh viện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Mạnh Thường

 

clip_image009

Hàng trăm tên xâm lược bị tóm gọn tại trận. Những tên tù binh bị bắt ở Minh Tâm, Cao Bằng. Ảnh: Sỹ Châu

clip_image011

1. Tấm bản đồ trong sách giáo khoa và cuốn Lịch sử Trung Quốc hiện đại cho thấy dã tâm từ lâu của bè lũ Trung Nam Hải: Tất cả vùng Trung Á, một phần lãnh thổ của của Nga, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam... đều nằm lọt trong bản đồ Trung Quốc.

2. Cuộc hội đàm mật giữa Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Nicxơn, Kisinger tại Bắc Kinh năm 1972, ngã giá về Việt Nam.

Ảnh TTXVN

clip_image013

Bọn xâm lược bị trừng trị đích đáng. Ảnh: Trần Hồng

http://boxitvn.blogspot.com/2011/02/ki-niem-32-nam-anh-thang-bon-banh.html


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài ngẫu nhiên

Can't create/write to file '/tmp/#sql_566_0.MYI' (Errcode: 13) SQL=SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug,'link' as link FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-23 07:15:36') AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-23 07:15:36' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=3 OR a.catid=4 OR a.catid=5 OR a.catid=6 OR a.catid=7 OR a.catid=8 OR a.catid=9 OR a.catid=10 OR a.catid=11 OR a.catid=12 OR a.catid=13 OR a.catid=14 OR a.catid=15 OR a.catid=16 OR a.catid=17 OR a.catid=18 OR a.catid=19 OR a.catid=20 OR a.catid=21 OR a.catid=22 OR a.catid=23 OR a.catid=24 OR a.catid=26 OR a.catid=1 OR a.catid=2 OR a.catid=25 OR a.catid=27 OR a.catid=28 OR a.catid=29 OR a.catid=30 OR a.catid=31 OR a.catid=32 OR a.catid=33 OR a.catid=34 OR a.catid=35 OR a.catid=36 OR a.catid=37 OR a.catid=38 OR a.catid=39 OR a.catid=40 OR a.catid=41 OR a.catid=42 OR a.catid=43 OR a.catid=44 OR a.catid=45 ) AND ( a.sectionid=1 OR a.sectionid=3 OR a.sectionid=4 OR a.sectionid=2 OR a.sectionid=5 OR a.sectionid=7 OR a.sectionid=6 OR a.sectionid=9 OR a.sectionid=8 OR a.sectionid=11 OR a.sectionid=13 OR a.sectionid=12 OR a.sectionid=10 OR a.sectionid=14 OR a.sectionid=15 OR a.sectionid=16 OR a.sectionid=17 ) AND ((TO_DAYS('2014-07-24') - TO_DAYS(a.created)) <= '1500') AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY RAND() limit 0,5

Đọc nhiều tuần qua

Gắn tin vào

Home Chính trị - Xã hội Kỉ niệm 32 năm đánh thắng bọn bành trướng & bá quyền Bắc Kinh (17.2.1979 - 17.2.2011)
Đóng   X