Home Phồn hoa kinh Khi Hòa thượng Tâm Châu làm chính trị
Khi Hòa thượng Tâm Châu làm chính trị In Email

http://www.phoquang.org/uploads/News/pic/1199726911.nv.jpgL?n này Gi?i T? xin h?u Hòa Th??ng Thích Tâm Châu, ch?c danh Hòa Th??ng Th??ng Th? Giáo H?i Ph?t Giáo Vi?t Nam Trên Th? Gi?i kiêm Thành Viên Lãnh Ð?o Vi?n T?ng Th?ng GHPGVNTN Qu?c N?i H?i Ngo?i.

Chẳng Ðặng Ðừng...

Trước nay phe chống cộng chết bỏ, chống cộng cực đoan (CCCB, CCCÐ) chỉ chú tâm ve vãn chư vị chủ chốt như Chánh Lạc, Giác Lượng, Huyền Quang, Quảng Ðộ, Tuệ Sĩ, Thái Hòa, Thiện Hạnh... Âm mưu đó đã bị bại lộ, không còn hiệu dụng nữa. Họ hướng trọng tâm sang Hoà Thượng Tâm Châu, và nhóm sư Tâm Phương, chủ chốt của chi bộ mặt trận phục quốc Tu Viện Quảng Ðức. Ðã hẳn, mẩu số chung của chiến thuật dùng Phật tử như những con tốt sang sông này Võ văn Ái-Viên Lý-Quảng Ba-Bùi ngọc Ðường và một số Tăng Ni Phật tử vô tâm ngất ngơ mà người mới nổi ồn ào tiêu biểu là Thích Phước Viên.

Lần này Giới Tử xin hầu Hòa Thượng Thích Tâm Châu, chức danh Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Thành Viên Lãnh Ðạo Viện Tăng Thống GHPGVNTN Quốc Nội Hải Ngoại. Xin rút gọn danh chức này thành HTTC, viết tắt của Hòa Thượng Tâm Châu để tiện xưng hô.

Giới Tử tôi xin hầu HTTC theo 5 nguyên tắc sau đây:

1. Triệt để tôn trọng biên giới trong chùa-ngoài chùa. Trong chùa, Tăng Ni, dù là cấp nào đi nữa, vẫn là con cháu nội, là trưởng tử Như Lai, mỗi chữ là vàng, mỗi lời là ngọc. Họ là Ðệ Tam Bảo - Tăng - có trọng nhiệm duy trì và truyền thừa Ðệ Nhị Bảo - Pháp. Khi họ giảng Pháp, kẻ ở ngoài chùa như Giới Tử hợp duyên thì nhận, không khiêm cung góp ý được thì làm lơ, không có quyền tranh cãi với họ về chuyện Phật Pháp. Sư chỉ là cha thiên hạ trong chùa, cũng như Linh Mục chỉ là cha thiên hạ trong nhà thờ.

Ngoài chùa, ngoài nhà thờ, thế quyền và giáo quyền phải hắc bạch phân minh, Sư hay Linh Mục cũng chỉ là một người, một "con vật chính trị" như người thường, phải chấp nhận luật chơi chính trị, sơ đẳng và lý tưởng nhất là luật chơi dân chủ "mỗi người một phiếu như nhau". Nhà tu đi biểu tình, nếu bị đàn áp cũng là chuyện dĩ nhiên. Lực lượng đàn áp đánh đập, bỏ tù, đưa ra tòa hay xử tử, thủ tiêu những người-biểu-tình chứ không đàn áp Tăng Ni, hay bà Sơ, Linh Mục.

Ngoài đời, nhà tu không thể hành xử như trưởng tử Như Lai, như cha thiên hạ. Nhà tu phải chấp nhận đối thoại, phải chịu phê phán, phải tự giác. Ðó là chuyện tự nhiên, bắt buộc chứ không phải vì động tâm sân si trịch thượng.

2. Triệt để kính nhi viễn chi chuyện công đức tu hành riêng của mỗi người. Ít ra PG cũng có đến 8 vạn 4 ngàn cách tu. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, không ai có quyền phê phán chuyện đạo đức tu hành của một người khi mà chính Phật đã bảo "các ngươi là Phật sẽ thành" và "hãy tự thắp đuốc lên mà đi"... Cho nên, hầu chuyện với một vị xuất gia ở đây không có nghĩa là phê phán đạo đức tu hành của vị đó.

Tín ngưỡng chỉ liên hệ đế cá nhân, tôn giáo liên hệ đến xã hội. Công đức tu hành là chuyện cá nhân, Phật sự hay hoạt động tôn giào  - ngay cả truyền đạo - là chuyện thế trị, chuyện đời và sẵn sàng chịu nhận những búa rìu dư luận.

3. Triệt để vô tư. Ðã nói chuyện người thì cũng phải nói chuyện mình. Một số Phật tử né tránh che đậy những sai trái của chùa mình, thầy mình, đồng đạo mình với lý sự không nên vạch áo cho người xem lưng. Nhưng nếu chỉ nhắm vào cái lếu, cái bậy của người khác mà lại làm lơ những cái lếu, cái bậy của chính mình thì có vô tư công chính không? Có điều nào trong Lục Hòa, Bát Chánh Ðạo dạy Phật tử rằng nhà mình dơ mặc kệ, chỉ cần nhắm vào nhà thiên hạ thôi? Có điều nào trong Thánh Kinh cho phép mình thấy hạt bụi trong mắt người mà không thấy cái xà nhà trong mắt mình không?

4. Triệt để giải hoặc, không mũ ni che tai trước điều sai trái.

Ít ra cũng là từ sau năm 1975, Phật tử trong ngoài nước có điều kiện thấy rõ hơn, và trình bày rõ hơn, những sai lầm, tai họa cho đời mà những người đã lợi dụng tôn giáo - và để cho người ta lợi dụng tôn giáo - đã gây ra. Ưu tư trăn trở là chỗ này: thấy mà không nói ra là bất nhân bất nghĩa, nói ra là không tránh được khẩu nghiệp. Trong tâm cảnh đó người nhập cuộc hình như chỉ còn một đường, chỉ còn tâm niệm là giữ sao cho được tâm vô tranh, vô cầu, không sân hận khi nói.

Giải hoặc không phải là kỳ thị tôn giáo, bài xích đức tin hay tín lý của một tôn giáo. Nói ra cũng không phải là bổ báng, vô thần, chống tôn giáo. Có người muốn tránh nói ra, tránh phê phán những sai trái, những lợi dụng này và nại ra những lý do sau đây đển nín lặng hít thở, thủ khẩu như bình. Thứ nhất, đạo nào cũng tốt hết. Thứ hai, chỉ lo tu phần mình, chuyện thiên hạ mặc kệ thiên thạ. Thứ ba, phải giữ hòa khí đoàn kết liên tôn.

Tránh không nói vì đạo nào cũng tốt? Ðạo nào cũng tốt,Thượng Ðế, Phật Thánh đều tốt, có thể lắm. Nhưng đạo nào cũng không thiếu những âm mưu và hành vi lợi dụng đạo, lợi dụng Thượng Ðế Phật Thánh, lợi dụng đức tin, lợi dụng tín lý để trục lợi. Nhân danh Phật Thánh, Thượng Ðế để giết nhau và hành hạ nhau là chuyện của người chứ không phải là lệnh của bề trên. Và nếu Thượng Ðế Phật Thánh có lệnh ấy thì cũng nên quên họ đi. Vì nếu họ là đấng toàn năng, toàn chân toàn thiện toàn mỹ thì họ không thể nghĩ chuyện xấu, làm chuyện xấu và sáng tạo ra chuyện xấu được. Ðó là ý nghĩa của quyền tự do vô tôn giáo, một quyền cũng thiêng liêng như quyền tự do tôn giáo. Nhìn lại thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam hay thời kỳ Mỹ bảo vệ Miền Nam, nhìn lại hai chế độ Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa thì đủ thấy tôn giáo có tội cũng như có công với quốc gia dân tộc, với đồng loại như thế nào. Ðó là những công tội nhân danh tôn giáo.

Lo tu phần mình, chuyện thiên hạ kệ thiên hạ? Nếu Phật cũng nghĩ như vậy thì tại sao sau khi giác ngộ Phật không chịu đi thẳng về Niết Bàn, cớ sao còn lận đận ở trần gian thêm gần nửa thế kỷ làm gì? Nếu Giê-Su cũng nghĩ như vậy thì Giê-Su đâu có bỏ mạng trên cây thập ác như Thánh Kinh kể lại?

Lo giữ hòa khí đoàn kết liên tôn? Giữ hòa khí không phải là thỏa hiệp với cái ác, đoàn kết liên tôn không phải là nhắm mắt ngậm miệng trước những âm mưu và hành động lợi dụng tôn giáo vì tư lợi, hay nhắm mắt làm những con tốt sang sông trên bàn cờ của thiên hạ.

5. Triệt để cảnh giác khi đòi hỏi và hành xử dụng quyền tự do chính trị, tự do tôn giáo. Tự do chính trị là quyền - và trách nhiệm - của mỗi người. Người Phật tử phải hành xử quyền đó, cách nào thì tùy điều kiện khế cơ khế lý. Nhưng phải cảnh giác đừng để kẻ khác lợi dụng, đùng để bị sập bẫy rồi vô tình trở thành những kẻ bị quỷ ám, những kẻ CCCÐ, những trẻ bốc phân gà mà cứ tưởng rằng mình đang hành xử quyền tự do chính trị, tự do tôn giáo, đang đoàn kết liên tôn.

Giới Tử hầu chuyện với HTTC theo năm nguyên tắc đó khi đọc bài phỏng vấn HTTC của Nguyễn bá Long trên tờ Kinh Tế Thị Trường # 53 Xuân Giáp Thân và đã được phổ biến trước trên một số trang nhà.

Ðể tránh chuyện tam sao thất bổn hay chủ quan trong khi trích dẫn, Giới Tử xin mời quý vị đọc nguyên văn bài phỏng vấn đó trước khi có ý kiến. Mỗi đoạn nguyên văn chữ đứng, ý kiến sẽ được ghi bằng chữ  xiên.

*

*    *

 

Bài Phỏng Vấn Trên Tờ Kinh Tế Thị Trường #53

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/42_Ht-TamChau.jpgÐại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới, Thành viên lãnh đạo Viện Tăng Thống GHPGVNTN quốc nội hải ngoại, trả lời cuộc phỏng vấn của Tiến Sĩ Nguyễn bá Long, chủ nhiệm diễn đàn quốc tế của Các Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, ngày 10/1/2004.

Ý Kiến Giới Tử:

-Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới, Thành viên lãnh đạo Viện Tăng Thống GHPGVNTN quốc nội hải ngoại. Cái gì là GHPGVN TRÊN THẾ GIỚI? Ðã trên thế giới sao lại còn quốc nội hải ngoại? Có phải HTTC muốn nói bất cứ nơi nào trên quả đất này có tổ chứccủa Phật tử gốc Việt thì tổ chức đó phải tùng phục HTTC, phải tôn vinh và chịu lệnh HTTC là Thượng Thủ? Nhưng GHPGVN "quốc doanh" của quý HT Trí Tịnh-Thanh Tứ, GH Khất Sĩ của quý HT Giác Lượng Giới Nghiêm, và một số tổ chức PG khác tự nhận là giáo hội GHPGVNTN "quốc gia"... có thần phục HTTC là Thượng Thủ không? GHPGVNTN  của quý HT Huyền Quang-Quảng Ðộ-Tuệ Sĩ có thần phục HTTC không? Nếu có chịu dưới quyền của HTTC thì tại sao HTTC từ Hòa Thượng Thượng Thủ lại phải tự hạ mình làm "thành viên hội đồng tăng thống" chứ không phải tăng thống, chứ không phải là thượng thủ theo kiểu bà đạo Thanh Hải không chịu nằm dưới nên phải quyết làm Vô Thượng Sư? Cho nên nói đến Thượng Thủ của TẤT CẢ GHPGVNTTG thì nghe không ổn,  mà nói MỘT VÀI GHPGVNTTG thì nghe cũng không xong? Tiếng Việt, hiếm khi có một danh nghĩa nửa Hán nửa Nôm như thế.

Trong cuộc họp treo tàu hủ bán mì căng ở Melbourne, nói là để truy phong và phục hoạt GHPGVNTN, không phải ai cũng cố ý sai quấy cả, không phải ai cũng cố ý lừa dối thiên hạ cả, cũng có kẻ bị lừa, cũng có kẻ bị lầm lạc vì đã bị Võ văn Ái, Quảng Ba,  Tâm Phương và nhóm sư Phục Quốc trong chi bộ Tu Viện Quảng Ðức cho ăn cháo lú nên đã suy cử HTTC vào hội đồng lãnh đạo Viện Tăng Thống của GHPGVNTN mà quên đi rằng HTTC chính là kẻ năm 1967 đã đồng lõa khai tử GHPGVNTN bằng Sắc Luật 23/67 để thành lập GHPGVNTN-Việt Nam Quốc Tự thân chính. Thời đó, HTTC phá tan cơ chế giáo hội nhưng không dám ra mặt nên đẩy Sư Thích Minh Thành đứng ra làm Viện Trưởng VHÐ-VNQT còn HTTC đứng sau màn dựt dây. HTTC mà mắt được nhiều người nhưng không mà mắt được HT Trí Quang, "hộ pháp" duy nhất của HTTC trong hội đồng Viện Hóa Ðạo. HT Trí Quang động tâm vì hành động của HTTC đến độ không chỉ đơn phương ra trước Dinh Ðộc Lập dựng lều phản đối, mà có lúc còn nghĩ đến chuyện sát nhất miêu cứu vạn thử.

Sáng Thứ Bảy 10/1/2004, TS Nguyễn bá Long chủ nhiệm diễn đàn quốc tế của các phong trào dân chủ Việt Nam ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn quan trọng Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới kiêm thành viên lãnh đạo Viện Tăng Thống GHPGVNTNQN-HN nhân dịp Tết Giáp Thân sắp đến, về nhiều vấn đề Ðạo Pháp và Tranh Ðấu. Phỏng vấn quan trọng này sẽ được đăng lên trang đầu của tờ Khai Thác Thị Trường #53 Tết Nguyên Ðán này. Sau đây là các câu hỏi và trả lời của hai vị: TS Nguyễn bá Long và Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Ý Kiến Giới Tử:

Tước hiệu người được phỏng vấn đã mơ màng, danh tánh người phỏng vấn lại cũng lòng thòng bá vơ không kém: TS Nguyễn bá Long chủ nhiệm diễn đàn quốc tế của các phong trào dân chủ Việt Nam. Chủ nhiệm? Diễn Ðàn Quốc Tế? Các Phong Trào Dân Chủ VN? Nhưng, phong trào nào? tên gì? ở đâu? thế nào là diễn đàn quốc tế? diễn đàn quốc tế thành hình lúc nào, gồm những ai? ai đề cử TS Nguyễn bá Long làm chủ nhiệm? quyền hạn ra sao? NBL nhận HTTC là Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Thành Viên Lãnh Ðạo Viện Tăng Thống GHPGVNTN Quốc Nội Hải Ngoại thì HTTC cũng phải đáp lễ để cho NBL tự phong là chủ nhiệm diễn đàn quốc tế của các phong trào dân chủ Việt Nam, thế là huề. Ðây không phải là lần đầu tiên TS NBL tự biên tự diễn như thế. Tạp chí Chuyển Luân số 20 Xuân Canh Thìn năm 2000 trong bài Những Ðiều Trông Thấy có đoạn nói về tài tự biên tự diễn của NBL như sau...

"Dụ Dỗ Thiên Hạ Làm trâu Ngựa

Ngày trước, chính quyền Hoa Kỳ dùng phi pháo để tiếp trợ cho các hoạt động ngoại giao trên bàn hội nghị thế nào, thì ngày nay người ta cũng lợi dụng cảm thức sợ cộng sản và những hoạt động chống cộng ngay tình để mặc cả quyền lợi tôn giáo như thế. Vatican và các phái Tin Lành một mặt tuyên bố chỉ ‘mong tìm sự thay đổi tự nguyện nơi cộng sản Việt Nam’ nghĩa là Việt Nam cho đến đâu hay đến đó và đưa hết phái đoàn cao cấp nầy đến phái đoàn cao cấp khác sang Việt Nam nói chuyện một cách bình thường, ôn hòa thân thiện, mặt khác lại bật đèn xanh cho một số các con chiên ở ngoại quốc chống cộng một cách ngông cuồng hung hản bằng tiền của, mồ hôi nước mắt và xương máu của đồng hương tỵ nạn. Ai không theo họ hay phản đối thì số người này dùng đủ mọi thủ đoạn, nhất là sách báo, radio, tivi để vu vạ là cộng sản, là thân cộng, là làm lợi cho cộng sản... khiến cho nạn nhân hoảng hốt hoang mang phải ti toe ồn ào chống cộng để minh oan. Nhưng kể từ khi có thư 9 điểm của HT Huyền Quang thì họ không phải bận tâm nhiều chuyện chống cộng nữa. Đã có người khác đội nón rơm chữa lửa cho họ rồi.

Thật vậy, Đơn Xin Cứu Xét Nhiều Việc của HT Huyền Quang xuất hiện ngày 26.6.1992, thì đến ngày 5.10.1992 Văn Phòng Trung Ương Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại do Đức Ông Philippe Trần văn Hoài điều khiển ở Vatican đã tổ chức ngay cái gọi là ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Việt Nam. Trước tiên, có thể coi đây là một cách lấy điểm với chính quyền Việt Nam bằng cách gián tiếp tố cáo HT là xách động gây rối. Nhưng đồng thời đây cũng là khởi điểm của một chủ trương mới của Vatican. Thật vậy, ngày cầu nguyện nầy đã cho ra đời một tổ chức chính trị ngoại vi gọi là Ban Điều Hợp Hiến Chương Roma 92, ban điều hợp này khai sinh Lực Lượng Trí Thức Hoa Thế Nguyên, lực lượng này lại đẻ ra Cao Trào Đối Lập Quốc Dân Quốc Nội - Hải Ngoại sau đổi thành Mặt Trận Quốc Dân Đối Kháng Cộng Sản Quốc Nội - Hải Ngoại. Chỉ huy mặt trận nầy là Bộ Phận Tham Mưu Chiến Lược của Lực Lượng. Bề mặt, tất cả cái gọi là ban điều hợp, lực lượng, cao trào, mặt trận, bộ tham mưu chiến lược nầy đều do Tiến sĩ Nguyễn bá Long nào đó ở Canada cầm đầu từ trên xuống dưới, và mặt chìm dĩ nhiên là Đức Ông Philippe Trần văn Hoài. Hai công cụ mà Văn Phòng Trung Ương Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại dùng để vận dụng và xách động tập thể người Việt hải ngoại là Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại do một người tên Nguyễn đăng Khánh đứng làm vì và thứ hai là Văn Phòng Liên Lạc Tôn Giáo hay Văn Phòng Liên Tôn do đích thân Đức Ông Trần văn Hoài nắm giữ.

Sau khi dàn trận như vậy rồi thì chiến dịch phát động nhằm vào các mục tiêu sau đây:

1. Gây áp lực buộc Việt Nam phải để cho Giám Mục Nguyễn văn Thuận nhận chức Phó Tổng Giám Mục Sài Gòn như Vatican từng bổ nhiệm.

2. Lên án hoà hợp hòa giải dân tộc là một thủ đoạn man trá của cộng sản Việt Nam.

3. Tấn công triệt hạ ảnh hưởng của Thiền sư Nhất Hạnh.

4. Khủng bố chụp mũ những ai dám chống lại bằng cách ồ ạt đánh phá cái gọi là ‘các báo chí đội lốt Phật giáo’ và ‘các cơ quan truyền thông mang danh nghĩa Phật giáo’. Tất cả những màn kịch nầy đã lợi dụng một vài Phật tử hữu danh như Giác Lượng, Viên Lý, Võ văn Ái, Ngô trọng Anh, Ngô văn Bằng, Nguyễn cao Thanh và một số lau hau ngất ngơ khác nữa để làm hoa lá cành. Nhưng xấc láo hơn cả là công khai tấn phong HT Huyền Quang và Quảng Độ vào chức vụ đặc trách phân bộ quốc nội của Mặt Trận Quốc Dân Đối Kháng Cộng Sản sau khi họ đã thất bại không lợi dụng được Nguyễn đan Quế, Nguyễn Hộ, Đoàn viết Hoạt để treo đầu heo ban thịt chó. Muốn thấy rõ cái màn kịch Liên Tôn nầy thì cứ đọc các số báo Khai Thác Thị Trường tức cơ quan phát ngôn của phong trào nầy thời kỳ 1992-1995, cụ thể là các số 12, 13, 14, 15, 16 và 19 thì rõ."

Chưa hết, điều có lẽ HTTC không ngờ tới là quan hệ khắn khít của TS Nguyễn bá Long với Bộ Công An của chính quyền VN. Bằng chứng? Năm 1997, nhà xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội đã cho in bản dịch Ðức Giáo Hoàng John Paul II và Lịch Sử Bị Che Ðậy Trong Thời Ðại Chúng Ta do Nguyễn bá Long dịch chung với Trần quý Thắng từ nguyên tác His Holiness John Paul II and the Hidden History of Our Time do Carl Bernstein và Marco Politi đồng tác giả, Bentam Books, London 1997. Bản dịch này ghi rõ "Sách tham khảo nội bộ", nghĩa là chỉ dành cho cấp cao đọc thôi. Không phải là thành phần đáng tin cậy, và không có quan hệ tốt thì có được như vậy không? Vừa xúi bẫy HTTC gồng mình giải thể chế độ CSVN, vừa dịch sách cho cán bộ công an cao cấp học tập chống diễn biến hòa bình, HTTC đúng là người có duyên với những kẻ nàm vùng, như sẽ thấy ở đoạn sau dưới đây.

 

1. Câu hỏi thứ nhất (TS NBL):

http://i.ytimg.com/vi/bFh38cXNHqk/0.jpg-Kính bạch HT, việc phục hoạt của GHPGVNTN ở quê nhà được công bố ra thế giới ngày 12-10-2003 qua đại hội của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Melbourne, Úc, trong đó Ðại Lão HT Thích  Huyền Quang được suy tôn Ðệ Tứ Tăng Thống và ngài là một trong những vị lãnh đạo của Viện Tăng Thống. CSVN đàn áp nhưng toàn thể thế giới đã ủng hộ GHPGVNTN, cụ thể qua hai nghị quyết H.R. 427 của Quốc hội Hoa Kỳ ngày 19/11/03 và nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu ngày 20/11/03. Tìnnh hình cụ thể cho thấy PG phục hoạt đang thắng trong trận chiến này. Việc phục hoạt của GHPGVNTN tại quê nhà được các nhà quan sát trên thế giới cho là cái nhân lớn nhất của đa nguyên dân chủ đã thành hình ở VN. HT nhận định về quan điểm này như thế nào và HT sẽ thúc đẩy cho tiến trình tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền của VN trên cơ sở đa nguyên và giải thể chuyên chính CS tại VN như thế nào?

Ý Kiến Giới Tử:

Thông thường, người phỏng vấn chỉ trình bày sự kiện trước rồi hỏi ý kiến người được phỏng vấn thôi, chứ tự người phỏng vấn thì tránh có những phán đoán giá trị về các sự kiện đó. Ðàng này, TS NBL lại khơi khơi đưa ra nhận định, quan điểm, phê phán trước rồi mới hỏi HTTC nghĩ sao? Bằng chứng là  TS NBL đã nhất quyết "toàn thể thế giới đã ủng hộ GHPGVNTN" rồi lại hỏi HTTC "nhận định về quan điểm này như thế nào"? Nếu là người khác, chắc đã hỏi lại TS NBL toàn thể thế giới là ai, nước nào, ông Nga, ông Tàu, ông Ấn Ðộ có ủng hộ không mà anh dám nói GHPGVNTN đang thắng lợi hoàn toàn, đang trở thành cái trụ cột cho phong trào "giải thể chuyên chính CS tại VN"? Hoặc người đó cũng có thể quật ngược TS NBL rằng: Quan điểm của tôi là anh xạo quá! Tôi biết cái mững xúi trẻ bốc phân gà của anh quá mà! Tôi đâu phải là con ngựa đua mà anh cho uống nước đường nhiều như thế?! Nhưng Phật có tái sanh khuyến thỉnh thì HTTC cũng không dám nói ngược TS NBL. Cho nên, ngay câu hỏi đầu tiên cũng đã cho thấy đây không phải là một cuộc phỏng vấn, đây là một lớp tẩy não. Và HTTC đã xác nhận kết quả tẫy não ấy bằng tiếng "Vâng!" khởi đầu cho câu trả lời không vào đâu thế này...

Trả lời câu hỏi 1 (HT TTC):

-Vâng, tôi được biết sau khi HT Thích Huyền Quang và HT Thích Quảng Ðộ được trở về tự do một chút, quý ngài vẫn không quên trách nhiệm của mình, quý ngài đã triệu tập cuộc họp sơ bộ tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Ðịnh, để tiến hành việc phục hoạt GHPGVNTN. Tiếp đến, đại hội bất thường tại Tu Viện Quảng Ðức, Úc Châu ngày 12/10/03 đã công bố thành phần Viện Tăng Thống, Viện Hóa Ðạo và được coi như sự phục hoạt GHTN đã bắt đầu. Tăng, tín đồ PG và một số các nhà quan sát cũng tưởng như vậy. Nhưng sau đó nhà cầm quyền CSVN đã chặn bắt và đàn áp ngang ngược, tàn bạo đối với hai HT cùng những vị lãnh đạo cao cấp khác. Mặc dầu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng, một ngày không xa, nhà cầm quyền CSVN phải tỉnh thức và vấn đề tự do tôn giáo, tự do dân chủ cho nhân dân VN không thể ngăn cản được. Muốn chóng được như nguyện, nhân dân trong nước và ngoài nước phải đồng lòng tranh đấu, không mệt mõi và phải ý thức cao độ, không bị sự tuyên truyền xảo trá và bất nhân của CS.

Ý Kiến Giới Tử:

Tiếng "Vâng" thuần thành khiêm cung như phát ra từ miệng của một người bị quỹ ám. Ðiều TS NBL muốn ghim vào tâm trí của HTTC là mấy chữ "tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền của VN trên cơ sở đa nguyên và giải thể chuyên chính CS tại VN", muốn HTTC tự miệng chấp nhận tiến trình "Phật sự" đó và vô tình tiết lộ chương trình hành động - nếu có - để thúc đẩy tiến trình ấy. HTTC không hiểu được như thế nên câu trả lời của HTTC chẳng đâu ra đâu mà chỉ loanh quanh với những tiếng lấy lệ như đồng lòng, kiên trì, ý thức cao độ... nghĩa là chỉ dậm chân tại chỗ không cần phải làm gì cả mà vẫn được tiếng tranh đầu. Một điểm nhỏ đáng lưu ý là lần này HTTC không niệm những tiếng như CSVN phải tức khắc này, tức khắc nọ thường gắn liền trên môi HTTC.

HTTC long trọng kêu gọi mọi ngươi phải cảnh giác về "sự tuyên truyền xảo trá và bất nhân của CS"? mà chính HTTC lại quên chuyện này...

Sau 30/4/75, Phật giáo là nạn nhân của cuồng vọng cải tạo xã hội chủ nghĩa do những ông mát-xít ngất ngơ chỉ biết tụng câu "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" xem mọi tôn giáo đều là cá mè một lứa. Hòa Thượng Thiện Minh bị bức tử, quý HT Trí Thủ, Ðôn Hậu, rồi Huyền Quang, Quảng Ðộ và bao nhiêu tăng ni khác là những nạn nhân của cuồng vọng cải tạo xã hội chủ nghĩa đó. Hậu quả oan nghiệt này đến nay vẫn giải chưa hết. Một trong những thành phần chịu trách nhiệm chiến dịch cải tạo này là Mười Anh Ðỗ trung Hiếu, phó Ban thường trực Ban Tôn Giáo thành phố thuộc Ban Dân Vận Thành Ủy. Mười năm sau khi đã bị hết quyền chức, Ðỗ trung Hiếu tự biện minh bằng một văn bản có tựa đề Sự Thật về cái gọi là "Thống Nhất Phật Giáo" viết năm 1994. Ðiều mà Mười Anh Ðỗ trung Hiếu không tự thú và HTTC cũng chưa bao giờ công khai sám hối thừa nhận là Mười Anh Ðỗ trung Hiếu đã nằm vùng như là thị giả của HTTC, đã được HTTC bao che an toàn để hoạt động nội thành suốt bao nhiêu năm. Với một thành tích như thế, bây giờ HTTC kêu gọi phải cảnh giác để "không bị sự tuyên truyền xảo trá và bất nhân của CS" thì có quá sớm không? Phạm văn Liễu, Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Quốc Gia trong nội các chiến tranh của Nguyễn cao Kỳ lúc sơ khai có biết điều này không khi viết: "Phe Việt Nam Quốc Tự có lập trường ôn hòa, trong khi phe Ấn Quang ngày một thêm quá khích và khuynh tả. Có những dấu hiệu cho thấy một số vị sư ni như HT Ðôn Hậu (trụ trì chùa Thiên Mụ) hay Thượng tọa Thiện Hoa bắt đầu bị lọt vào lưới Ban Trí Vận và tôn giáo vận của Cộng Sản dưới danh nghĩa MT/GPMN." (Phạm văn Liễu - Trả Ta Sông Núi (Hồi Ký 2), Văn Hóa, Texas 2003, tr.317). Nếu Phạm văn Liễu mà cũng không biết thì phải nói HTTC đâu có thua gì Giám Mục Phạm ngọc Chi, LM Hoàng Quỳnh, ba anh em Diệm-Nhu-Thục và cuối cùng là Nguyễn văn Thiệu đã thay nhau dùng Huỳnh văn Trọng và Vũ ngọc Nhạ làm "thị giả" như HTTC dùng Mười Anh Ðỗ trung Hiếu làm thị giả không?

 

2. Câu hỏi thứ hai:

-Ngọn lửa của Tỳ kheo Thích Chân Hỷ thuộc GHPGVNTN dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm tại chùa Liên Hoa, Charlotte NC sáng 24/12/03 đã gây chấn động khắp năm châu, đặc biệt báo chí truyền thông Hoa Kỳ, (và số xuân Khai Thác Thị Trường này có ra bìa ảnh của Tỳ kheo Thích Chân Hỷ và chùa Liên Hoa cùng với bài trả lời phỏng vấn này của HòaThượng). Xin ngài cho biết GHPGVNTN có dự định tổ chức hội thảo hoặc các hoạt động nào khác để tạo ra làn sóng gây phong trào tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN lên cao hơn nữa sau lễ trà tì tại chùa Liên Hoa( trong đó có việc truy phong Tỳ kheo Thích Chân Hỷ lên ngôi vị Thượng Tọa) ngày 31/12/2003?

Trả lời câu hỏi 2:

-Vâng, ÐÐ Thích Chân Hỷ là đệ tử của tôi là một người tu hành tinh tấn, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến dân tộc và đạo giáo VN. Gần ba mươi năm CS cưỡng chiếm Miền Nam, đã gây ra sự tù đày, chết chóc, áp chế, sợ hãi, đói thiếu cho nhân dân, cho đạo giáo và đã hèn nhát cắt đất, cắt biển VN dâng cho Trung Cộng. Cảm nhận sự đau khổ cùng cực của nhân dân VN, ÐÐ tự mình đã chọn cho mình một sự xả thân với bao ước nguyện:-Mong cho toàn dân VN được tự do tôn giáo, tín  ngưỡng, -Mong cho toàn dân VN được tự do, dân chủ, -Mong cho lảnh thổ, lảnh hải của tổ quốc VN được nguyên vẹn. Chí nguyện cao cả ấy của ÐÐ Thích Chân Hỷ đã làm cho chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước xúc động, các GHPG, các tôn giáo, đoàn thể và nhân dân thế giới đều xúc động. Trước sự hy sinh cho đất nước, cho đạo giáo một cách cao cả như vậy, nên trong buổi lễ di quan cố ÐÐ Thích Chân Hỷ ngày 31/12/03, chư tôn đức Tăng già đã truy phong ÐÐ lên ngôi vị Thượng Tọa. Theo tinh thần PG, TT Thích Chân Hỷ đã được các chùa trong GHPGVNTTG cũng như các tự viện khác khắp nơi trên thế giới cầu nguyện hàng ngày và truy niệm mãi mãi về sau này. Việc hy sinh cao cả cua TT TCH đã là ngọn đuốc soi sáng cho tất cả. Giờ đây, mong tất cả cùng tỉnh thức, bằng mọi phương thức tranh đấu và thực hiện đem lại ba ước nguyện đó của TT TCH và cũng là ba ước nguyện của toàn dân VN.

 

Ý Kiến Giới Tử:

Ðại Ðức Thích Chân Hỷ, thế danh Lê Vệ, sinh năm 1929, nguyên là Thượng sĩ Pháo binh, được gia đình bảo lãnh sang Hoa Kỳ năm 1991, ba năm sau xuất gia với với HTTC. ĐÐ TCH tự thiêu ở chùa Liên Hoa, Charlotte, North Carolina, được nói là có để lại một thư tuyệt mạng đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền.  Thực hư thế nào còn tuỳ kết quả điều tra của cảnh sát toà án Mỹ. ĐÐ TCH thọ 74 tuổi, tu được 10 năm. Như vậy ông tu 10 năm mới thành ÐÐ, bây giờ hi sinh tự thiêu mới được truy phong TT. Ðược như vậy là quá quý nhưng không thấy GHPGVNTTG giải thích HTTC thọ bao nhiêu, tu bao nhiêu năm, hi sinh những gì mà lên đến Hòa Thượng Thượng Thủ và HTTC có ý định hi sinh như đồ đệ của mình không để cho "chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước xúc động, các GHPG, các tôn giáo, đoàn thể và nhân dân thế giới đều xúc động" như lời HTTC quả quyết về sự hi sinh của ÐÐ TCH?

Cũng theo lời HTTC thì "việc hy sinh cao cả cua TT TCH đã là ngọn đuốc soi sáng cho tất cả" cho nên HTTC khuyến cáo " các chùa trong GHPGVNTTG cũng như các tự viện khác khắp nơi trên thế giới cầu nguyện hàng ngày và truy niệm mãi mãi về sau này." HTTC đánh giá sự hi sinh của ÐTCH như thế nhưng kể từ ngày ra ngoại quốc năm 1975 đến nay, không ai nghe thấy HTTC kêu gọi Phật tử "cầu nguyện hàng ngày và truy niệm mãi mãi về sau" cho HT Quảng Ðức, các Tăng Ni Phật Tử tự thiêu và đã hi sinh từ năm 1963 đến năm 1975. Không những HTTC không nhớ chuyện ấy, mà HTTC cũng quên luôn chuyện mình là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963, và Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN sau khi giáo hội này được thành lập năm 1964. Cái GHPGVNTN mà HTTC đã đồng lõa đập tan bằng SL 23/67 thì bây giờ HTTC lại cố phục hoạt với chức vụ Thành Viên Lãnh Ðạo Viện Tăng Thống. HTTC cho thiên hạ biết mình đang cố phục hoạt GHPGVNTN như thế nhưng năm ngoái khi HT Mãn Giác tổ chức lễ Tưởng Niệm 40 Năm Phật Giáo Nhập Cuộc và mời HTTC tham dự thì HTTC chối từ lấy lý do là "không nên khơi lại đống tro tàn". HTTC nói vậy mà quên rằng nếu Phật tử không khơi lại đống tro tàn thì làm sao có được ngọc xá lợi của chư Phật, chư Bồ Tát, làm sao có được quả tim bất diệt của HT Quảng Ðức? Và không những HTTC không muốn khơi lại đống tro tàn nà ngay trong ngày HT Mãn Giác khai mạc lễ tưởng niệm đó thi HTTC cũng đã bày ra lễ giải trừ Pháp Nạn để thọc gậy bánh xe. Không nên khơi lại đống tro tàn thì phục hoạt GHPGVNTN làm gì? HTTC không dám nói thẳng là đống tro tàn HT không muốn khơi lại đó chính là SL 23/67 và GHPGVNTN-VN Quốc Tự. HTTC đã vô tình tự tố cáo chuyện này bằng Bạch Thư Về Vấn Ðề Chia Rẽ của Ấn Quang với Việt Nam Quốc Tự ngày 31/12/1993. Văn kiện này đã làm cho Phật tử ngao ngán, thống khổ và sân hận nữa. Biết vậy nên đến ngày 26/6/1994, HTTC đã nghe lời HT Hộ Giác ký Tuyên Cáo Chung xóa bỏ Bạch Thư đó. HTTC hỉ xả, nhưng nhóm Tâm Phương trong chi bộ Tu Viện Quảng Ðức thì không. Nhóm này cho "phục hoạt" Bạch Thư trên trang nhà Quảng Ðức, đến khi Phật tử phản đối và yêu cầu - vì danh dự của HTTC - trang nhà Quảng Ðức nên đăng luôn Tuyên Cáo Chung ngày 26/6/94 thì trang nhà này trả lời tỉnh bơ rằng "không đăng vì trang nhà Quảng Ðức không làm chính trị". Phật tử T.T ở Texas còn giữ điện thư hồi âm đó.

Sau hết, khi hỏi câu này TS NBL quyết mớm cho HTTC ý tưởng "GHPGVNTN có dự định tổ chức hội thảo hoặc các hoạt động nào khác để tạo ra làn sóng gây phong trào tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN lên cao hơn nữa". Ðáng tiếc, HTTC không hiểu ý đó nên đã trả lời loanh quanh trật lất. Hay phải chăng HTTC sợ TS NBL báo cáo với công an nên giả lờ?

3- Câu hỏi thứ ba:

-Hiện nay CSVN đang có kế hoạch dùng PG Quốc Doanh (gọi là GHPGVN) để đánh phá GHPGVNTN phục hoạt cũng như đang có kế hoạch gửi các phái đoàn cũng như tu sĩ quốc doanh  ra hải ngoại, mục đích để giải độc chính giới quốc tế, tuyên truyền cho chế độ CS tại VN rằng VN có tự do tôn giáo, nằm vùng tại hải ngoại, và moi tiền đồng bào hải ngoại. Quan điểm của HT về vấn đề tu sĩ quốc doanh xâm nhập hải ngoại như thế nào và các chùa cũng như các GH cần có biện pháp gì để đối phó?

Trả lời câu hỏi 3:

-Việc nhà cầm quyền CSVN cử mọi lớp cán bộ ra nước ngoài để giải độc, để thu hút tiền, chiêu dụ nhân tài, để nằm vùng trong các tôn giáo, các đoàn thể, để gây mâu thuẩn phá hoại, để tuyên truyền, để viết lách bôi nhọ những người có uy tín, đó là mưu lược bỉ ổi đã có từ lâu, chúng ta không lấy gì làm lạ... Chúng ta đã biết, chúng ta phải đề cao cảnh giác, phải sáng suốt, tỉnh thức và dám làm việc ngăn chận chúng.

 

Ý Kiến Giới Tử:

Lại chống văn hóa vận, chống nằm vùng, chống đội lốt thị giả... bằng "đề cao cảnh giác, phải sáng suốt, tỉnh thức" để khỏi tiếp tay với những Ðỗ trung Hiếu khác. Không biết HTTC nói gì khi bảo "dám làm việc ngăn chận chúng"? Thế nào là dám, thế nào là không dám, dám làm gì? Phần nào câu hỏi này tùy thuộc vào việc chính quyền điều tra về vụ tự thiêu của ÐÐ TCH thì phải?

 

4- Câu hỏi thứ tư:

-Phong trào cờ vàng ba sọc đỏ đã thắng lợi trên ba chục thành phố và một tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ngài nhận định như  thế nào về phong trào này trong cao trào tranh đấu của hải ngoại cho tự do dân chủ tại quê hương. Ngài có lời nào khuyến khích phong trào cũng như khuyến khích cộng đồng VN tại Canada cũng làm như bên Hoa Kỳ. Riêng việc làm của các tay sai CS tại Minnesota hạ cờ quốc gia để đón tiếp GM quốc doanh, ngài thấy sự việc này đồng bào hải ngoại cần phải có thái độ nào và ta cần làm những gì để tự hậu những việc tương tự không còn xảy ra nữa?

Trả lời câu hỏi 4:

-Việc trên ba chục thành phố và một tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ đã chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của người tỵ nạn CSVN là một sự tranh đấu thắng lợi đáng mừng.Tôi mong mỏi người tỵ nạn cộng sản VN tại Canada cũng như tại các nơi khác trên thế giới, chúng ta nên noi gương cộng đồng VN tại Hoa Kỳ cố gắng vận động làm sao giữ được biểu tượng tự do của mình là cái gì quý nhất. Và đừng để hiện tượng quái gở, hèn nhát, bất nghĩa  như tại Minnesota đã xảy ra.

http://www.tamthucviet.com/UserFiles/Image/tt-4.jpg

 

Ý Kiến Giới Tử:

À thì ra, bây giờ TS NBL mới thú nhận có những Giám Mục quốc doanh - và dĩ nhiên là Hồng Y quốc doanh - nếu tinh ý thì có lẽ HTTC đã hỏi lại TS NBL "phải có thái độ nào và ta cần làm những gì để tự hậu những việc tương tự không còn xảy ra nữa?" Không hỏi như vậy, mà HTTC còn tỏ ra bảo hoàng hơn vua chống quốc doanh bằng những tiếng rất đạo vị như "quái gở, hèn nhát, bất nghĩa". Mô Phật! Một tôn túc đạo cao đức dày mà dùng được những tiếng trần lụy như thế rồi thì cần gì ai phải vạch áo cho người xem lưng nữa?

 

5- Câu hỏi thứ năm:

-Việc nguy hiểm nhất của kế hoạch lững đoạn và xâm nhập hải ngoại của CSVN là cho gián điệp và văn công tuyên vận ra hải ngoại trình diễn và nằm vùng tại hải ngoại. Các cộng đồng VN trên khắp hải ngoại đã lên án và tẩy chay quyết liệt văn công tuyên truyền CS, cụ thể là Ái Vân, Bằng Kiều, Hoàng Nhung, Trần Thu Hà. Trong ý nghĩa bảo vệ hải ngoại chống xâm nhập và tuyên truyền CS, xin HT nói rõ quan điểm đối với các ca sĩ tuyên vận nói trên và những tay sai đón rước các ca sĩ tuyên vận này trong các cộng đồng VN tại hải ngoại. Sắp tới đây sẽ có những nhóm dự tính đón rước Ái Vân (ban tổ chức hội Xuân Quê Hương chùa Linh Sơn đã ra thông cáo trên báo chí Toronto bãi bỏ Ái Vân và Bằng Kiều sang Toronto trình diễn, HT có lời khuyến cáo như thế nào?

 

Trả lời câu hỏi 5:

-Sự việc xảy ra tại địa phương, đã có cộng đồng người Việt tại địa phương giải quyết, tôi không muốn bàn tới.Tôi chỉ ghĩ rằng tất cả chúng ta là người tỵ nạn CSVN, chúng ta đã thấy, đã hiểu về chủ nghĩa ấy và một ngày nào đó chủ nghĩa ấy sẽ không còn. Chúng ta không nên trái với ý nghĩa tỵ nạn của chúng ta và chúng ta không dại gì làm nô lệ cho CS để chúng kéo dài sự thống trị tàn ác đối với đồng bào ruột thịt của chúng ta tại trong nước.

 

Ý Kiến Giới Tử:

Nếu việc địa phương do địa phương giải quyết HTTC không bàn tới như vậy thì Chùa Liên Hoa tẩy chay Ái Vân có hỏi ý HTTC không? HTTC có đồng ý với quyết định đó không?Nghệ sĩ hát "chùa" cho chùa thì đâu cần phải kê khai lý lịch ba đời. Không lý HTTC chống CSVN nhưng lại áp dụng những sai lầm của họ trước đây?

 

6- Câu hỏi thứ sáu:

-Nhân dịp xuân Giáp Thân, HT có lời gì cho đồng bào Phật tử nói riêng và đồng bào VN nói chung trong ngoài nước, đặc biệt sau biến cố tự thiêu của TT Thích Chân Hỷ thuộc GHPGVNTTG ở chùa Liên Hoa,Charlotte, NC?

Trả lời câu hỏi 6:

-Tết Giáp Thân gần tới, như mọi năm, tôi kính chúc chư tôn HT, chư TT, ÐÐ Tăng, Ni, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, các cộng đồng, các mặt trận, các đoàn thể chính trị cùng toàn thể nhân dân VN trong nước và ngoài nước được nhiều sự tốt đẹp như ý. Sau khi ngọn đuốc tự thiêu, hiến dâng ước nguyện cho đất nước, cho đạo giáo VN của TT Thích Chân Hỷ tôi cầu chúc quý vị lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN nên hiểu thấu lẽ vô thường, thức tỉnh trước sự đau thương và lẽ tiến hóa của nhân dân VN, sớm thỏa ba ước nguyện của TT Thích Chân Hỷ cũng là ba ước nguyện của toàn dân VN, để mọi người cùng hòa hợp, cùng xây dựng tự do, dân chủ, phú cường cho nhân dân, cho đất nước VN.

 

Ý Kiến Giới Tử:

Kêu gọi tưởng niệm ÐÐTCH là khơi lại đống tro tàn không? Nếu tưởng niệm ÐÐ TCH thì tại sao chống tưởng niệm HT Quảng Ðức và các Tăng Ni Phật tử đã vị pháp thiêu thân? đã "cõng" HTTC lên ngôi Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo năm 1964?

Hình lịch sử: PTT Nguyễn Cao Kỳ đang thương thuyết với TT Thích Trí Quang hủy bỏ Hiến chương GHPGVNTN (Ấn Quang) mà người đứng giựt dây đằng sau chính là TT Thích Tâm Châu.

Nói đến niềm đau Ấn Quang-Quốc Tự Giới Tử còn nhớ một chuyện như in...

Năm 1967, khi hay tin chính quyền tung ra SL 23/67, HT Thiện Minh ra lệnh cho Giới Tử thảo một văn thu nói rõ phản ứng của giáo hội. HT Thiện Minh đem bản thảo đó lên Ấn Quang họp hội đồng lưỡng Viện Tăng Thống và Hóa Ðạo, chiều về HT cho biết là buổi họp rất găng và có người còn chủ trương sát nhất miêu cứu vạn thử, hội đồng lưỡng Viện đã thảo luận qua dự thảo thông cáo và có sửa đổi ít nhiều... Ðiều sửa đổi đáng ghi nhận là hai chữ "giáo gian" để minh định sai lầm của HTTC. Giới Tử tôi rất áy náy với hai chữ đó và nằn nì xin HT Thiện Minh mai đi họp cố gắng vận động quý ôn, quý thầy bỏ hai chữ đó. Giới Tử tôi thưa với Thầy: Thưa Thầy, con nghĩ Phật đúng khi Phật dạy đồ tễ một phút buông dao là có thể giác ngộ. Con học Triết, con dạy triết, con nhập cuộc không vì chính trị tuyên truyền. Thầy Tâm Châu có thể lỗi lầm, nhưng đó chỉ là lỗi lầm chính trị chứ không cố tâm phá hoại Sơn Môn. Dùng hai tiếng "giáo gian" để đóng khung cái lỗi ấy vào lịch sử giáo hội thì có oan và tội nghiệp cho Thầy không?

Chuyện xảy ra đã 37 năm rồi, dù đã trãi qua bao nhiêu oan khiên chua xót cho người đã chết cũng như cho người còn sống vì những thảm họa Ấn-Quang-Quốc Tự, GHPGVN-GHPGVNTN, quốc doanh-quốc gia. Ý nghĩ đó đến hôm nay Giới Tử tôi vẫn giữ.

Ðọc 6 câu hỏi TS NBL dùng để gọi là "phỏng vấn"  HTTC, một người bình thường với tâm địa khách quan và chơn chất đến mức nào thì cũng nhận ra cái thủ thuật của NBL. Thủ thuật đó là dùng HTTC để xác lập những mưu đồ và hành động chính trị của nhóm NBL trong hiện tại và những ngày sắp tới. Thủ thuật đó gồm 7 điểm sau đây:

1- NBL mà mắt HTTC bằng quyết nghị HR 427 của Hạ Viện Mỹ và Nghị Quyết 20/11/03 của Quốc hội Âu châu mà ai cũng thấy rõ bản chất "đánh trống bỏ dùi" mị dân của những người chủ trương liên hệ, để làm cho HTTC tin rằng " toàn thể thế giới đã ủng hộ GHPGVNTN" như chính miệng NBL phóng đại để hoán não cho người bị phỏng vấn.

2- Cố làm cho HTTC tin rằng mình đã thắng ván đầu trong trận phục hoạt GHPGVNTNN, không phải vì mục đích tín ngưỡng hay tôn giáo nhưng là biến PG thành "cái nhân lớn nhất" của trận chiến "giải thể chuyên chính CS tại VN" diễn tiến hòa bình mà nhóm NBL chủ trương.

3- Khẩu hiệu của chiến dịch giải thể này là tự do tôn giáo, đa nguyên dân chủ, nhân quyền. Ðó là những thành ngữ mà NBL muốn HTTC phải ghi khắc mỗi lần thuyết pháp.

4- Gợi ý hướng dẫn HTTC khai thác cái chết của ÐÐ TCH để vận dụng sự ủng hộ của Phật tử, hay theo ngôn từ của chính NBL "tạo ra làn sống đẩy mạnh phong trào tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền".

5- Dùng chiêu bài truy lùng những Phật tử bị NBL kết tội là những tên nằm vùng của PG quốc doanh ở ngoại quốc để gây căm thù và khủng bố những ai không chịu theo họ hay chống lại những âm mưu của họ, trước mắt là dùng việc khủng bố gây khó dễ cho Ái Vân, Bằng Kiều, Hoàng Nhung, Trần Thu Hà là những nghệ sĩ thân cô thế cô, không phe cánh, dùng họ như những con vật phải hy sinh để tế cờ xuất quân, để thị uy.

6- Dùng HTTC và hệ thống GHPGVNTTG để tiếp sức mở chiến dịch cờ vàng ba sọc đỏ ở Canada "như bên Hoa Kỳ".

Trong Tuyên Cáo Chung ngày 26/6/1994 giữa HTTC và HT Hộ Giác để xóa bỏ những ấn tượng tiêu cực do Bạch Thư ngày 31/12/1993 gây ra, nhị vị đã nói rằng:

1- Ðối với những sự việc xảy ra trong quá khứ, đều coi là nghiệp vận của cá nhân, của tổ chức chung chịu và đến giờ phút này đều hỷ xả tất cả.

2- Mong mọi Chư Tôn Ðức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử trong nước và ngoài nước... đồng tâm nhất trí trong tinh thần xây dựng Quốc Gia và Ðạo Pháp hầu tránh được sự lợi dụng của ngoại nhân. Ý nghĩ đó đến hôm nay Giới Tử tôi vẫn giữ.

 

Giới Tử.

Từ chốn lưu đày, Xuân GiápThân 2004

 

Bài ngẫu nhiên

Can't create/write to file '/tmp/#sql_566_0.MYI' (Errcode: 13) SQL=SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug,'link' as link FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-24 15:24:26') AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-24 15:24:26' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=3 OR a.catid=4 OR a.catid=5 OR a.catid=6 OR a.catid=7 OR a.catid=8 OR a.catid=9 OR a.catid=10 OR a.catid=11 OR a.catid=12 OR a.catid=13 OR a.catid=14 OR a.catid=15 OR a.catid=16 OR a.catid=17 OR a.catid=18 OR a.catid=19 OR a.catid=20 OR a.catid=21 OR a.catid=22 OR a.catid=23 OR a.catid=24 OR a.catid=26 OR a.catid=1 OR a.catid=2 OR a.catid=25 OR a.catid=27 OR a.catid=28 OR a.catid=29 OR a.catid=30 OR a.catid=31 OR a.catid=32 OR a.catid=33 OR a.catid=34 OR a.catid=35 OR a.catid=36 OR a.catid=37 OR a.catid=38 OR a.catid=39 OR a.catid=40 OR a.catid=41 OR a.catid=42 OR a.catid=43 OR a.catid=44 OR a.catid=45 ) AND ( a.sectionid=1 OR a.sectionid=3 OR a.sectionid=4 OR a.sectionid=2 OR a.sectionid=5 OR a.sectionid=7 OR a.sectionid=6 OR a.sectionid=9 OR a.sectionid=8 OR a.sectionid=11 OR a.sectionid=13 OR a.sectionid=12 OR a.sectionid=10 OR a.sectionid=14 OR a.sectionid=15 OR a.sectionid=16 OR a.sectionid=17 ) AND ((TO_DAYS('2014-07-25') - TO_DAYS(a.created)) <= '1500') AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY RAND() limit 0,5

Đọc nhiều tuần qua

Gắn tin vào

Home Phồn hoa kinh Khi Hòa thượng Tâm Châu làm chính trị